Thông báo gấp gấp!!!!

Các bạn đọc ở WordPress giúp mình nhé, mình khoá tạm Wattpad trước. Không hiểu sao lúc copy từ WordPress sang nó lỗi chữ đến mức mình không biết là bản edit của mình luôn!!! Thề nay có bạn cmt mình mới để ý, moẹ bà tức sôi máu lên được. Mất chữ rồi còn y như QT pha tiếng Anh nữa!!!!

Trước giờ mình là đứa yêu cầu cực cao về bản thân, nên lúc nào mình cũng muốn bản edit được hoản hảo nhất trong khả năng của mình. Hôm nay phát hiện bản Wattpad bị lỗi đến mức không ra hình ra dạng gì, nhờ bạn vào comment nhắc lỗi, mình đọc lại mà ức muốn khóc luôn. Thề, chưa bao giờ mình quạu vì chuyện edit như hôm nay, đéo hiểu lỗi thế nào được thành một nồi cám heo như vậy.

Mình sẽ đăng lại cho Wattpad khi có thời gian rảnh, tạm thời mấy bạn đọc ở WordPress nhé. Cảm ơn các bạn.

Bổ sung mấy tấm hình bên Wattpad bị lỗi cho mọi người coi chơi :))

Thua luôn, đọc vào sợ thật sự :)))))
Chèn cả tiếng Anh thì ghê rồi :)))