Đào Tinh và Tiểu Trương – 21

21

Tiểu Trương hôn xong vẫn tỏ thái độ như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cõng Đào Tinh lên lầu ba, đi thêm hai tầng nữa cũng chưa nghĩ được phải nói gì cho đỡ ngượng, lúc này đột nhiên Đào Tinh nhảy xuống khỏi lưng Tiểu Trương, một mình đi thẳng lên lầu. Tiếp tục đọc